Two horse farm
G-W Boguslwaki (Poland)
Forecart with ground driven PTO
Polish Forecart

Photos